Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej