10 luty – 81. rocznica pierwszych wywózek na Sybir