Egzaminy w szkole

Egzaminy maturalne

O egzaminie

Harmonogram egzaminów

Proszę o zapoznanie z harmonogramem egzaminu maturalnego w terminie głównym – VI 2020

Przybory

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Informacja

Sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020.

Do egzaminów maturalnych pozostało

dni
godzin
minut
sekund

Egzaminy zawodowe

Informator

Informacje publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dostępne są także w bibliotece szkolnej.
Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

Kontakt do nas

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl