Egzaminy w szkole

Egzaminy maturalne

O egzaminie

Harmonogram egzaminów

W 2018 r. część pisemna egzaminu maturalnego odbędzie się w dniach 4 – 23 maja zaś część ustna w dniach 9 -25 maja.

Przybory

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym atramentem przeznaczony do zapisywania odpowiedzi. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Informacja

Sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

Deklarację ostateczną należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2018 r

Egzaminy właśnie trwają…

Egzaminy zawodowe

Informator

Informacje publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dostępne są także w bibliotece szkolnej.
Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

Kontakt do nas

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl