Ubezpieczenia młodzieży

rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie NNW

Polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych

Warunki ubezpieczenia młodzieży 2019/2020

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Interrisk S.A. Vienna

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019/2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Druk zgłoszenia szkody
Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

Kontakt do nas

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl