Ubezpieczenia młodzieży

rok szkolny 2019/2020

Ubezpieczenie NNW

Polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych, ,Oświata” – Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Warunki ubezpieczenia młodzieży 2019/2020

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu Interrisk S.A. Vienna

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SZKODY NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia 2019/2020

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Druk zgłoszenia szkody

Oświadczenie przedstawiciela ubezpieczonego