IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Jesteśmy mistrzami Polski w musztrze paradnej klas mundurowych

W ostatnich kilku latach,  uczniowie klas wojskowych naszej szkoły, biorąc udział w różnych zawodach i konkursach wiedzy, zdobyli 

pucharów

W klasie liceum ogólnokształcącego, w której realizowana jest innowacja pedagogiczna przysposobienie wojskowe realizowany jest program nauczania przedmiot ogólnokształcących, a także poszerzony program przysposobienia obronnego. Nauka odbywa się pięć dni w tygodniu, w tym jeden dzień (poniedziałek lub piątek) jest tzw. dniem wojskowym. Dzień ten składa się z zajęć sportowo-obronnych.

Uczniowie klasy PW otrzymują bezpłatnie, na użytkowanie umundurowanie i sorty mundurowe niezbędne do szkolenia. Zostają przyjeci  w szeregi  Związku Strzeleckiego STRZELEC – Organizacji Społeczno Wychowawczej, działającej pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

strona internetowa STRZELCA


Szkolenie klas wojskowych obejmuje:

 • Szkolenie ogólnowojskowe
 • Szkolenie strzeleckie
 • Szkolenie taktyczne
 • Szkolenie inżynieryjno-saperskie
 • Szkolenie udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie walki wręcz
 • Szkolenie z wspinaczki i technik linowych
 • Szkołę przetrwania- survival

Szkolenie realizowane jest w formie:

 • Zajęć stacjonarnych na terenie szkoły
 • Zajęć praktycznych w terenie
 • Zajęć w Straży Granicznej
 • Zajęć sportowych w terenie, na hali sportowej oraz basenie
 • Zajęć w bazach szkoleniowych STRZELCA
 • Zajęć na strzelnicy Ligi Obrony Kraju
 • Płatnych obozów letnich i zimowych 
 • Rajdów i zawodów sportowo obronnych.

Klasa mundurowa desantowo-szturmowa

Uczniowie szkoleni są głównie przez instruktorów z 6 Brygady Powietrzno – Desantowej z Krakowa. Musztry uczy Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Podejmując naukę w naszej szkole masz pewność że zostaniesz kompleksowo wyszkolony.

Gwarantujemy właściwe przygotowanie do służb mundurowych i ratowniczych.
Szkolenie ogólnowojskowe jest spójne ze szkoleniem żołnierza w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Szkolenie specjalistyczne jest spójne ze szkoleniem żołnierzy zawodowych w wojskach lądowych.

Klasa mundurowa z ratownictwem

Uczniowie w trakcie trwania nauki mają możliwość ukończenia kursu ratownika pola walki (CLS) w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Po ukończniu kursu uczniowie otrzymują wojskowy certyfikat z uzyskanym tytułem ratownika pola walki.
Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce która współpracuje z Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego.

Ratownictwo górskie oraz wysokościowe realizuje Krynicka Grupa GOPR.
Ratownictwo specjalistyczne, system BLS oraz zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego realizuje Sądeckie Pogotowie Ratunkowe.

Do programu zaproszona została także :
– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej z Krakowa i wchodząca w jej skład
Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Klasa mundurowa Straż Graniczna

Uczniowie realizują program szkolenia ogólnowojskowego w pierwszej klasie. Kolejnym etapem szkolenia jest szkolenie specjalistyczne straży granicznej obejmujące program szkoły podoficerskiej Straży Granicznej. Zajęcie realizowane są między innymi przez funkcjonariuszy straży granicznej oraz w obiektach Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W ramach szkolenia realizowane będą obozy i wyjazdy tematyczne związane z ochroną granicy państwowej. Klasa działa pod patronatem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Głównego ZS “Strzelec” OSW w Nowym Sączu.
Dla najlepszych uczniów dofinansowania i nagrody.

Klasa ogólnodostępna integracyjna

Zalety uczęszczania ucznia do klasy integracyjnej:
1) możliwość realizacji programu nauczania w klasie 20-to osobowej
2) podmiotowość każdego ucznia
3) możliwość lepszego prezentowania swoich możliwości
4) możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem
5) możliwość łatwiejszego nawiązywania kontaktów
6) szansa na rozwijanie swoich talentów i zainteresowań

Jeżeli interesuje Cię:

– pierwsza pomoc
– logistyka
– ratownictwo taktyczne
– ratownictwo górskie
– praca w grupie poszukiwawczo ratowniczej
– ratownictwo medyczne 

– spadochroniarstwo
– walka wręcz
– survival
– asg
– nurkowanie
– taktyka

Wykaz podręczników

dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego

Klasy

Liceum Ogólnokształcącego
Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

Kontakt do nas

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl