Patron szkoły

Historia patrona szkoły

W 1999 r. pojawił się temat patrona dla naszej szkoły. Dyrektor szkoły Antonina Dzikowska, w prywatnej rozmowie z dyrektorem Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu, panią Julitą Szofer-Florek poruszyła ten temat. Okazało się, że mama pani J.Szofer-Florek była jako dziecko zesłana na Syberię i imię Sybiraków dla szkoły byłoby doskonałym pomysłem.

Konieczne były działania zgodne z procedurą w tym zakresie. Przede wszystkim zgoda Sybiraków. Dyrektor A.Dzikowska spotkała się z Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Sybiracy po rozmowie i przekazaniu wszystkich informacji chętnie zgodzili się na patronowanie naszej szkole. Kolejne działania dotyczyły decyzji uczniów i rodziców – zaproponowany patron wygrał bezapelacyjnie z innymi propozycjami. Przygotowano harmonogram działań, które musiały być zrealizowane przed uroczystością nadania imienia, przygotowano sztandar szkoły. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę nadającą szkole imię.

12 kwietnia 2002 r. Zespół Szkół Nr 2 uroczyście otrzymał imię Sybiraków.

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

Kontakt do nas

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl