Patron szkoły

Historia patrona szkoły

W 1999 r. pojawił się temat patrona dla naszej szkoły. Dyrektor szkoły Antonina Dzikowska, w prywatnej rozmowie z dyrektorem Gimnazjum nr 6 w Nowym Sączu, panią Julitą Szofer-Florek poruszyła ten temat. Okazało się, że mama pani J.Szofer-Florek była jako dziecko zesłana na Syberię i imię Sybiraków dla szkoły byłoby doskonałym pomysłem.

Konieczne były działania zgodne z procedurą w tym zakresie. Przede wszystkim zgoda Sybiraków. Dyrektor A.Dzikowska spotkała się z Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu. Sybiracy po rozmowie i przekazaniu wszystkich informacji chętnie zgodzili się na patronowanie naszej szkole. Kolejne działania dotyczyły decyzji uczniów i rodziców – zaproponowany patron wygrał bezapelacyjnie z innymi propozycjami. Przygotowano harmonogram działań, które musiały być zrealizowane przed uroczystością nadania imienia, przygotowano sztandar szkoły. Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę nadającą szkole imię.

12 kwietnia 2002 r. Zespół Szkół Nr 2 uroczyście otrzymał imię Sybiraków.