Rada Rodziców szkoły

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców czynnie uczestniczy w życiu Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Pomaga w organizowaniu uroczystości  szkolnych i państwowych, w przygotowaniu konkursów oraz bierze w nich udział. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców zebrane środki finansowe z wpłat uczniów w całości przeznaczane są na finansowanie m.in.:

  • wyjazdów uczniów na  olimpiady, konkursy, wycieczki szkolne,
  • zakupu nagród dla uczniów za wyniki w nauce, frekwencję, zwycięstwa w konkursach,
  • zapomóg losowych dla uczniów,
  • częściowe dofinansowanie innych wydatków szkoły.

Konto Rady Rodziców

Nr konta Rady Rodziców – Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

77 8811 0006 0000 0048 8402 0001

Regulamin Rady Rodziców

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl