Rada Rodziców szkoły

Skład Rady Rodziców

Rada Rodziców czynnie uczestniczy w życiu Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Pomaga w organizowaniu uroczystości  szkolnych i państwowych, w przygotowaniu konkursów oraz bierze w nich udział. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców zebrane środki finansowe z wpłat uczniów w całości przeznaczane są na finansowanie m.in.:

  • wyjazdów uczniów na  olimpiady, konkursy, wycieczki szkolne,
  • zakupu nagród dla uczniów za wyniki w nauce, frekwencję, zwycięstwa w konkursach,
  • zapomóg losowych dla uczniów,
  • częściowe dofinansowanie innych wydatków szkoły.

Regulamin Rady Rodziców