Samorząd Uczniowski szkoły

Skład Samorządu Uczniowskiego

Opiekunowie:

Maria Sowa – bibliotekarz
Katarzyna Sularz – nauczyciel języka polskiego
Urszula Orzechowska – nauczyciel geografii

Samorząd Szkolny to jeden z organów działających w naszej szkole (obok dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady rodziców).
Samorządność uczniowska ma znaczący wpływ na całokształt pracy szkoły.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – pomoc w organizacji.
 • Spotkania z samorządami klasowymi.
 • Przygotowywanie harmonogramu tematycznych, okolicznościowych audycji przez radiowęzeł połączonych z tygodniem z klasą.
 • Udział i pomoc w przygotowaniu Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych.
 • Obchody Dnia Św. Andrzeja – szkolne karaoke „Śpiewać każdy może”
 • Przygotowanie słodkich upominków dla wszystkich uczniów szkoły z okazji Św. Mikołaja.
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzenia świąteczno-noworoczne dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, pomoc w przygotowaniu jasełek.
 • Wybory nowego Samorządu Uczniowskiego – luty
 • Poczta Walentynkowa, okolicznościowa audycja radiowa.
 • Pamiętajmy o kobietach – 8 marca.
 • 21 marca – jak miło spędzić w szkole Dzień Wagarowicza.
 • Pomoc w organizacji Konkursu Poezji Sybirackiej – kwiecień
 • Organizacja Nowosądeckiego Marszu Sybiraków.
 • Obchody Świąt Wielkanocnych, akcja stroikowa .
 • Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego.
 • Zbiórki charytatywne na rzecz osób potrzebujących.
 • Samorząd Uczniowski zajmuje się również radiowęzłem, służy pomocą w organizowaniu innych imprez na terenie szkoły, wycieczek szkolnych itp.
 • Pozostałe działania Samorządu Uczniowskiego będą wynikać z bieżących potrzeb uczniów

Regulamin Samorządu Uczniowskiego