Zespół Szkół nr 2

im. Sybiraków

w Nowym Sączu

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Aktualności

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz: umiejętności wojskowe, sprawność fizyczną, przygotowanie do służby w formacjach mundurowych, możliwość kontynuowania nauki w uczelniach wojskowych, możliwość wyboru jednostki wojskowej.

klasa wojskowa desantowo-szturmowa

Uczniowie szkoleni są głównie przez instruktorów z 6 Brygady Powietrzno – Desantowej z Krakowa. 

klasa mundurowa straż graniczna

Klasa działa pod patronatem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Głównego ZS “Strzelec” OSW w Nowym Sączu.

klasa wojskowa ratownictwo mundurowe

Uczniowie w trakcie trwania nauki mają możliwość ukończenia kursu ratownika pola walki (CLS) w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

klasa ogólnodostępna - integracyjna

Nasze klasy szkolone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną. 

Technikum nr 2

Technikum – szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

technik ekonomista

umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

technik handlowiec

Handlowiec stosuje różne formy i techniki sprzedaży, w zależności od szczebla obrotu towarowego (sprzedaż producenta, hurt lub detal), rodzaju towaru, rynku oraz oczekiwań klienta.

technik obsługi turystycznej

Kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia to grupa o największych możliwościach zatrudnienia w Polsce i poza granicami kraju.

sprzedawca

Sprzedawca to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym.

kucharz

Kucharz to osoba, która przyrządza zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej potrawy w zakładach gastronomicznych.

wielozawodowa

Kształcimy uczniów we wszystkich zawodach.

 • fryzjer

 • cukiernik

 • piekarz

 • wędliniarz

 • mechanik pojazdów samochodowych

 • elektromechanik pojazdów samochodowych

 • blacharz samochodowy

 •  ślusarz

 • monter sieci i instalacji sanitarnych

 • stolarz

 • monter elektronik

 • tapicer

 • murarz

 • elektryk

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 • murarz – tynkarz