Zespół Szkół nr 2
im. Sybiraków
Zapraszamy-Rekrutacja

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I i II Stopnia nr 2

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

Ucząc się w naszej szkole zdobywasz: umiejętności wojskowe, sprawność fizyczną, przygotowanie do służby w formacjach mundurowych, możliwość kontynuowania nauki w uczelniach wojskowych, możliwość wyboru jednostki wojskowej.

klasa mundurowa - bezpieczeństwo publiczne

Jako dodatkowy dział prowadzone zajęcia z zakresu wiedzy dotyczącej policji

klasa mundurowa - Straż Graniczna

Klasa działa pod patronatem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Głównego ZS \”Strzelec\” OSW w Nowym Sączu.

oddział przygotowania wosjkowego

Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej.

klasa ogólnodostępna - integracyjna

Nasze klasy szkolone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną. 

Technikum nr 2

Technikum – szkoła szczebla średniego o profilu technicznym, umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego. Przedmioty na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia.

technik organizacji turystyki

Kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia to grupa o największych możliwościach zatrudnienia w Polsce i poza granicami kraju.

sprzedawca

Sprzedawca to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym.

fryzjer

Fryzjer to specjalista, który zajmuje się strzyżeniem włosów, pielęgnacją, czesaniem, układaniem, farbowaniem, myciem oraz goleniem zarostu. Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych.

kucharz

Kucharz to osoba, która przyrządza zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej potrawy w zakładach gastronomicznych.

mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. 

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl