Honorowe Krwiodawstwo w szkole

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

Od blisko 9 lat zajmujemy się krzewieniem i propagowaniem  honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży. Inspiratorem i głównym pomysłodawcą tej idei była pani pedagog Ewa Cepiga-Salabura, która od przeszło 22 lat jest honorowym krwiodawcą. W następnej kolejności dołączył do grona „Krwiopijców”, krzewiąc tę ideę i pomagając w różnego rodzaju akcjach, pan Sławomir Szczerkowski.

Od lat bierzemy czynny udział w akcjach, mających na celu szerzenie tej szlachetnej idei. Współpracujemy z Punktem Krwiodawstwa, Strażą Graniczną, mając stały kontakt z prezesem nowosądeckiego klubu PCK, panem Andrzejem Baziakiem.  Niejednokrotnie propagujemy oddawanie krwi poprzez filmy o charakterze edukacyjno-wychowawczym, skierowane do młodzieży, kształtując tym samym idee krwiodawstwa. Organizujemy także spotkania dotyczące tego tematu, przeprowadzane w klasach przez zasłużonych sądeckich krwiodawców.

Bierzemy udział w różnych akcjach zbiórki krwi, miedzy innymi „Dla Matek”, „Nasza Ojczyzna”, Na straży Życia”, „Walentynki”, organizowanych przez Straż Graniczną , Policję, czy też Punkty Krwiodawstwa.

Oddając krew można sobie wyobrazić, że dzięki temu cennemu darowi, czyjeś życie zostanie uratowane. Będzie mógł się uśmiechać i przede wszystkim żyć. Osoba, która otrzymuje krew pozostaje nieznana, ale ona jest przecież czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym. Uczniowie i pracownicy potwierdzili swoją postawą, że warto być kimś wyjątkowym – Honorowym Dawcą Krwi, na którym mogą polegać osoby chore i potrzebujące.

Dla przyszłych krwiodawców

 

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl