Klub Młodych Europejczyków

Klub Młodych Europejczyków to grupa młodzieży, która podejmuje różnorodne działania, mające na celu przybliżenie innym tematyki związanej z działaniami Unii Europejskiej oraz z możliwościami, jakie daje przynależność Polski do wspólnoty. Swoją działalność rozpoczęła w 2002 roku.

Opiekunami Klubu są Bożena Kwarta i Dorota Pietruszka. Z klubem współpracuje także pedagog szkolny, Ewa Cepiga-Salabura.

Najważniejsze działania w latach 2016 - 2018

Galeria zdjęć