Turystyka szkolna

RAJD Szlakiem Partyzantów Tatara

Rajd Śladami Partyzantów Tatara jest organizowany od 2005 r. Odbywa się zawsze jesienią i biorą w nim udział wszystkie klasy wojskowe.

W czasie rajdu odbywają się zawody sportowo-obronne, podczas których uczniowie rywalizują w konkurencjach strzeleckich, pierwszej pomocy, szkoleniu przeciwchemicznego i innych.

Tegoroczny Rajd odbywa się w dniach 9 – 11 października.

Materiały pomocnicze

Pytania konkursowe

 1. Przedstaw biografię dowódcy partyzanckiego oddziału „Tatar”.
 2. Kim byli żołnierze oddziału „Tatara”.
 3. Gdzie mieściły się kwatery i miejsca postoju oddziału „Tatara” ?
 4. W jaki sposób pozyskiwano żywność dla partyzantów oddziału „Tatara” ?
 5. Jak wyglądało udzielanie pomocy medycznej chorym i rannym partyzantom w lazarecie leśnym ?
 6. Gdzie znajdują się znaki pamięci na Sądecczyźnie o 9 Kompanii, 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej?
 7. Opisz akcje zbrojne oddziału partyzanckiego „Tatara”.
 8. Dlaczego młodzież powinna pielęgnować pamięć o bohaterach z okresu II wojny światowej?
 9. Podaj prawdziwe imię i nazwisko dowódcy partyzanckiego oddziału „Tatara”:
 10. Wyjaśnij dlaczego dopiero w lipcu 1944 roku na terenie Beskidu Nowosądeckiego powstaje oddział partyzancki, skoro w sąsiadującym Beskidzie Wyspowym i Gorcach już dużo wcześniej działali partyzanci.
 11. Gdzie odbywały się spotkania szkoleniowe „Tatara” zanim powstał oddział partyzancki?
 12. Jakimi odznaczeniami został uhonorowany „Tatar”?
 13. Ile akcji zbrojnych przeprowadził oddział „Tatara”? Jakie były starty w ludziach w całym okresie partyzanckiej działalności oddziału?
 14. Jak układały się stosunki oddziału „Tatara” z partyzantami sowieckimi.

Galeria zdjęć z wycieczek szkolnych

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl