Projekty realizowane w szkole

Projekty bieżące

Zwiększenie potencjału sądeckich szkół ponadgimnazjalnych poprzez inwestycje w kształcenie

PROGRAM PILOTAŻOWY CERTYFIKOWANYCH KLAS MUNDUROWYCH

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Projekty zakończone