Rekrutacja do szkoły

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów oraz uczniów klas ósmych do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2019/2020

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Wymagane załączniki

  1. Szkolny kwestionariusz osobowy do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej
  2. Dwie fotografie;
  3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (dotyczy branżowej szkoły I stopnia);
  4. Zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie (dotyczy branżowej szkoły I stopnia, technikum);
  5. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Informacje dla kandydatów przyjętych do klas pierwszych

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

Kontakt do nas

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl