Rekrutacja do szkoły

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów do kontynuowania nauki w roku szkolnym 2018/2019

 • I T-technik obsługi turystycznej – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, geografia;
  I TE-technik ekonomista – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, geografia;

 • I A – klasa integracyjna – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, geografia, biologia;
  I B – klasa ogólnodostępna – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia;
  I C – klasa ogólnodostępna – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, geografia, chemia;
  I PWa – klasa wojskowa desantowo–szturmowa – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, matematyka, geografia;
  I PWb – klasa mundurowa straż graniczna – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie;
  I PWc – klasa mundurowa ratownictwo mundurowe – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:język angielski, geografia, biologia;

 • I D – sprzedawca/kucharz
  I E, F – wielozawodowa – (ślusarz,mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, lakiernik, magazynier-logistyk, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, cukiernik, piekarz, dekarz, wędliniarz, stolarz, kominiarz, krawiec, fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, elektronik, elektryk, mechatronik, tapicer, murarz-tynkarz, introligator, fotograf itp.)

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

 • od 23 kwietnia 2018r. do 12 czerwca 2018r. do godz. 15.00 – rekrutacja elektroniczna

  Wydruk formularza ze strony internetowej

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (wydruk ze strony internetowej);

 • od 22.06.2018r. od godz. 9.00 do 26.06.2018r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku:

  • o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
  • o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 29 czerwca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • do 3 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – wydawanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie do medycyny pracy – dotyczy klas branżowej szkoły i technikum.

 • do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,

 • 10 lipca 2018 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 • od 11 lipca do 22 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca

 • 10 lipca 2018 r. o godz. 15.30 – odbędzie się zebranie informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych (wykaz podręczników, sprawy dotyczące klas wojskowych, statut szkoły itp.)

Wymagane załączniki

 1. Szkolny kwestionariusz osobowy do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej
 2. Dwie fotografie;
 3. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu (dotyczy branżowej szkoły I stopnia);
 4. Zaświadczenie lekarskie z Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie (dotyczy branżowej szkoły I stopnia, technikum);
 5. W przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Informacje dla kandydatów przyjętych do klas pierwszych