Sybiracy

Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir

 • Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru powstało 16 maja 2007 r. Jego członków połączyła wspólna idea: ocalić od zapomnienia pamięć o zesłańcach na Syberię. To główne zadanie, które staramy się realizować poprzez:

  • Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie patriotyzmu, rozwój świadomości obywatelskiej.
  • Przybliżenie młodzieży problematyki zesłań Polaków na Sybir.
  • Współdziałanie ze Związkiem Sybiraków.
  • Sprawowanie opieki nad „znakami pamięci”, które staraniem Związku Sybiraków powstały na terenie miasta.

  Zgodnie z uchwałą podjętą 21.06.2017r., podczas Walnego Zebrania, zmieniona została nazwa Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Pamięci Zesłanych na Sybir i taka nazwa jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Stowarzyszenie liczy 50 członków

  • Prezes: Antonina Dzikowska
  • v-ce prezes: Kazimierz Korczyński
  • skarbnik: Maksymilian Wilk
  • sekretarz: Maria Sowa
  • członek: Renata Skowron
 • Stowarzyszenie Pamięci Polskiego Sybiru

  ul.Podhalańska 38

  33-300 Nowy Sącz

  email: stowarzyszeniepamieci@interia.eu

  tel: 48 18 440 02 90

Związek Sybiraków w Nowym Sączu

 • ZWIĄZEK SYBIRAKÓW

  ODDZIAŁ w NOWYM SĄCZU

  ul. Rynek 3,
  33-300 Nowy Sącz,

  Konto: PKO BP, SA Nowy Sącz 50 1020 3453 0000 8802 0055 1895

  Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu

  Prezes: Kazimierz Korczyński – tel: 698 978 606
  V-ce prezes/sekretarz: Anna Wencko
  Skarbnik: Aleksandra Potoczek

  Członkowie zarządu:

  Teresa Bartkowska
  Helena Augustyn

 • Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
  Z rezydencji, białych dworków i chat
  Myśmy wciąż do NIEPODLEGŁEJ szli
  Szli z uporem, ponad dwieście lat!

  Wydłużali drogę carscy kaci,
  Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak
  I w kajdanach szli Konfederaci
  Mogiłami znacząc polski trakt…

  Z Insurekcji Kosciuszkowskiej, z powstań dwóch,
  Szkół, barykad Warszawy i Łodzi;
  Konradowski unosił się duch
  I nam w marszu do Polski przewodził.

  A myśmy szli i szli-dziesiątkowani
  Przez tajgę, stepy-plątaniną dróg!
  A myśmy szli ,i szli, i szli -niepokonani!
  Aż “Cud nad Wisłą”- darował nam Bóg!

  Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
  Szkół, urzędów i kamienic i chat:
  Myśmy znów do NIEPODLEGŁEJ szli
  Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat

  Bo od września, od siedemnastego
  Dłuższą drogą, znów szedł każdy z nas:
  Przez lód spod bieguna północnego,
  Przez Lubiankę, przez Katyński Las!

  Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
  Wyznaczyły bezimienne krzyże…
  Nie zatrzymał nas czerwony kat,
  Bo przed nami Polska- coraz bliżej!

  I myśmy szli, i szli – dziesiątkowani!
  Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg…
  I przez Ludową przeszliśmy -niepokonani,
  Aż Wolną Polskę – raczył wrócić Bóg!!!

  Tekst: Marian Jonkajtys muzyka: Czesław Majewski

  Hymn do odsłuchania: 

Osoby odznaczone

przez Związek Sybiraków i instytucje państwowe

Kalendarium