Formularze szkolne

Do pobrania

Wniosek o dowóz

Umowa na dowóz

Oświadczenie comiesięczne do umowy na dowóz

Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz

Oświadczenie – zgoda na udział w zajęciach praktycznych (wypełnia rodzic)

Oświadczenie – zgoda na udział w zajęciach praktycznych (wypełnia pełnoletni uczeń)

MATURZYŚCI – deklaracja uczestnictwa w zajęciach – konsultacjach od 25.05.2020

Oświadczenia dla rodziców, którzy otrzymali informację o tym, że ich dziecko może od 25.05.2020 r. uczęszczać do szkoły

Zgoda rodziców na udział w zajęciach rewalidacyjnych i konsultacjach

Podanie

o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Podanie

o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły

Podanie

o opinię o uczniu

Prośba

o zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego

Prośba

o zwolnienie z obowiązku obecności na lekcjach wychowania fizycznego

Zwolnienie z WDŻ

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcję religii

Kwestionariusz osobowy ucznia

Rezygnacja z klasy mundurowej

Nowy Sącz Kuratorium Oświaty OKE PWSZ PWSZWKU Straż Graniczna Brygada Desantowoszturmowa WCKMED - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, Strzelec Nowy Sącz

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu otrzymał dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej
na dofinansowanie programu nauczania przedmiotu “Edukacja Wojskowa”

baner_program_certyfikowane_mundurowe
program_opw

KONTAKT DO NAS

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu
ul. Królowej Jadwigi 29

+48 18 440 02 90
zsnr2ns@op.pl